دکتر مریم ابراهیم زاده

متخصص قلب وعروق

214 بار

ایران - مازندران - مازندران - چالوس - چالوس- خیابان گلسرخی - روبروی ساختمان پزشکان
مازندران - چالوس - چالوس- خیابان گلسرخی - روبروی ساختمان پزشکان
0191-2227131

3 امتیاز از 1 نفر - پیشفرض

 

نظرات کاربران
   

خانم دکتر ابراهیم زاده از پزشکان فوق العاده ماهر و حاذق میباشند . نه تنها بنده بلکه تمامی بیماران ایشان همیشه قدردان زحمات ایشان هستند ...آرزوی سلامتی برایشان دارم
loading...