فارس

دکتر صدیقه ابراهیمی

کودکان

173 بار

ایران - فارس - فارس، شیراز، بلوتر کریم خان زند، دانشکده پزشکی
فارس، شیراز، بلوتر کریم خان زند، دانشکده پزشکی

3 امتیاز از 1 نفر - پیشفرض

 

درباره ما
درباره پزشک مورد نظر اطلاعات بیشتری در دسترس نمی باشد
نظرات کاربران
loading...